မြန်မာ့စိုက်ပျိုးအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း (Myanmar Agritourism)

ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်း သေချာပေါက်ကြားဖူးသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေးခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ နောက်ပြန်ချိတ်ဆက်မှုများ သို့မဟုတ် အမွေအနှစ်ခရီးစဉ်များကို ကျွမ်းကျင်သောနည်းဖြင့် လမ်းညွှန်နည်းကို သင်ကြားဖူးပါသလား။
-
Training