မြန်မာ့စိုက်ပျိုးအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း (Myanmar Agritourism)

{$itc_coursename}


Course description


{$itc_short_description}{$itc_ratingaverage} ({$itc_ratingtotalcount})


{$itc_numenrollments}


သင်တန်းပို့ချရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များ

စိုက်ပျိုးအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း။ ။ အောင်မြင်သော စိုက်ပျိုးအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများကို ဖော်ထုတ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါမည်။


မှတ်ချက်။

။ ပို့ချချက်များကို ကြည့်ရှုရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် Chrome (သို့) Safari browsers များ၏ နောက်ဆုံး version ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။


သင်တန်းလက်မှတ်

သင်တန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော သင်တန်းသားများသည် သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်ကို အီလက်ထရောနစ် (electronic)ပုံစံဖြင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

သင်တန်းဖွဲ့စည်းပုံ{$itc_modulename1}
{$itc_moduledetails1}
{$itc_modulename2}
{$itc_moduledetails2}{$itc_buttonlabel}

Course Language{$itc_lang}

Next start date{$itc_nextstartdate}

Time required{$itc_timerequired}

Course type
Online/Internet BasedCourse fee{$itc_coursefee}


Course access{$itc_courseaccess}

Tutor Information
{$itc_tutor1}
{$itc_tutor2}
{$itc_tutor3}
-
Training
Submitted by Anonymous (not verified) on Wed, 05/25/2022 - 02:50